BBC News, Az?rbaycanca - X?b?rl?r

Qaraba?dak? müharib? Bak?dak? h?yata nec? t?sir edib?

?oxlar? ü?ün g?zl?nilm?z bu olan müharib? getdiyi zaman Az?rbaycan paytaxt?nda n? ba? verir? H?rbi g?d?k??li q?zlar, VPN v? 30 il ?vv?l t?rk edilmi? bir evin plan?n c?z?lmas?. BBC müxbiri Bak? kü??l?rini g?zib.

C?bray?l?n ?ax?rl? k?ndind? h?yat i??aldan ?nc? nec? idi: "?ox g?z?l ya?ay???m?z vard?"

Az?rbaycan v? Erm?nistan aras?nda sentyabr?n 27-d?n ba?lanan d?yü?l?rd? Az?rbaycan t?r?fi C?bray?l ??h?rini v? C?bray?l rayonunun 20-? yax?n k?ndini azad etdiyini bildirir.

Az?rbaycanda peyv?ndl?r? inananlar?n say? "azal?b” – m??hur tibb jurnal?nda ara?d?rma

Nüfuzlu Lancet jurnal? yaz?r ki, Avropan?n b?zi b?lg?l?rind? vaksinasiyaya etimad?n artd??? bir vaxtda, Az?rbaycan da daxil, dünyan?n bir ?ox ?lk?sind? peyv?ndl?r? qar?? inams?zl?q hissi gücl?nm?kd?dir.

Qaraba?da dron müharib?si: Az?rbaycan v? Erm?nistan aras?ndak? münaqi??ni pilotsuz aparatlar nec? d?yi?ib?

Az?rbaycan?n pilotsuz t?yyar?l?rinin Da?l?q Qaraba?dak? erm?ni h?d?fl?rini nec? vurdu?unu g?st?r?n videog?rüntül?r ?t?n ?srd?n b?ri davam ed?n münaqi??d? yeni g?rginliyin vizual r?mzl?rind?n birin? ?evrilib.

G?nc? niy? raket at??in? tutuldu?

Az?rbaycan?n ikinci b?yük ??h?ri olan G?nc? erm?ni qüvv?l?ri t?r?find?n oktyabr?n 4-d? at??? tutulub. Raket at??i n?tic?sind? ??h?r sakinl?rind?n ?l?n v? yaralananlar var. G?nc? Az?rbaycan ü?ün hans? ?h?miyy?t? malikdir?